Veikla‎ > ‎

Mokslinė veikla

KMAIK

DR, DAIVA ŠEŠKAUSKAITĖ

2013 straipsniai:

 1. Daiva Šeškauskaitė. THE CONCEPT OF LOVE IN LITHUANIAN FOLKLORE AND MYTHOLOGY. In: Journal of Arts and Humanities (JAH). (P. 98-107).
Indexing: Journal of Arts and Humanities (JAH) is indexed with the following organizations's databases: Ulrich's Serial Solution by ProQuest, IndexCopernicus, DOAJ

http://www.theartsjournal.org/index.php/current-issue

2. Ingvar Svanberg, Renata Sõukand, Łukasz Łuczaj, Raivo Kalle, Olga Zyryanova, Andrea Dénes, Nóra Papp, Aneli Nedelcheva, Daiva Šeškauskaitė, Iwona Kołodziejska-Degórska, Valeria Kolosov. Uses of tree saps in northern and eastern parts of Europe. In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Vol 81, No 4 (2012). 343-357. (ISI)

https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/issue/view/88/showToc


Daktaro disertacija “Sutartinės apeiginiame kontekste” apginta Vytauto Didžiojo universitete Kaune 2001 m. rugsėjo 11 d.

Mokslo kryptis, šaka: Humanitariniai mokslai, etnologijos, folkloristikos šaka.


Mokslo monografijos


1. 2001 m. Sutartinės – senovės apeiginės giesmės. Kaunas: Dakra. 170p., ISBN


9986-9382-6-0.


2. 2011 m. Erotika tautosakoje. Monografija. ISBN 978-609-95323-0-1


STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE (PERIODINIUOSE, TĘSTINIUOSE ARBA VIENKARTINIUOSE) MOKSLO LEIDINIUOSE

1998

1. Zur Bedeutung der begleitenden Stimme in Sutartinen Keturinen. Litwa Dzieje, narod, kultura: 139 -143. Krakow: Wydawnictwo Universitetu Jagellonskiego. ISSN 0239-7900. ISBN 83-233-1094-7.

1999

2. Tam tikri Ringailių apylinkės melodiniai ir tematiniai dainų ypatumai. In: O. Lukoševičius (red.), Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitis: 135-142. ISBN 9986-646-13-8.

2000

3. Rūtos vaizdinys sutartinėse. Liaudies kultūra 5: 49-51. ISSN 0236-0551.

2001

4. Rato simbolika ir šokis ratu. Darbai ir Dienos 25: 115-125. ISSN 1392-0588.

5. Sutartinių priedainių semantika. Acta Baltica 2001: 169-185. Kaunas: Aesti. ISBN 9986-884-12-8.

2002

6. (mit B. Gliwa) Rūta, die Nationalblume der Litauer. Zur Kulturgeschichte der Weinraute (Ruta graveolens L.) und zur Etymologie von litauisch rūta und deutsch Raute. Anthropos 97 (2): 455-467. ISSN 0257-9774.

7. Apeigos karo sutartinėse. Nuo kulto iki simbolio (= Senovės baltų kultūra 6): 226–246. ISBN 9986-638-28-3.

2003

8. (su B. Gliwa) Die litauischen mythischen Wesen Laime und Laume und die frühe Ontogenese des Menschen. Studia mythologica Slavica 6: 267-289. ISSN 1581-128X.

2004

9. Sutartinės and Balkan Diaphonic Songs. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 35 (1), 71-92. ISSN 0351-5796.

10. (su B. Gliwa) Keli sutartinių refrenai lingvistiniame bei ekstralingvistiniame kontekste. Tekstas ir kontekstas – prasmės formavimas. Kaunas, VUKHF: 183-191. ISBN 9955-9390-7-9.

11. Augalai lietuvininkų ir lietuvių dainose. Bendrumai ir skirtumai. Tiltai. Priedas: Lietuvininkai ir lietuviai: Etninė kultūra 3. Klaipėda: 219-252. ISSN 1648-3979.

12. Der Wald in der litauischen Folklore und Literatur. American Studies, Yearbook 2003, Vol. II Text and Context in the Movement of Language Time and Space. Edited by Yu. V. Stulov. American Studies Centre of the European Humanities University, Minsk: 301-315. ISBN 985-6329-51-5.

13. (su B. Gliwa) Die Refrains der litauischen Sutartine. Linguistique Balkanique 43(1) [2003-2004]: 75-96. ISSN 0324-1653.

2005

14. (su B. Gliwa) Lit. kūkalis – Pflanze, Korndämon und Kobold. Res Balticae 10: 69-111. ISBN 88-7997-084-4.

15. Miško įvaizdis tautosakoje ir literatūroje. Tekstas ir kontekstas: kalbos judesys. Kaunas, VUKHF: 139-154. ISBN 9986-19-789-9.

2006

16. (su B. Gliwa) Some Lithuanian ethnobotanical taxa: a linguistic view on Thorn Apple and related plants. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2: 13. (www.ethnobiomed.com)

17. Plants in the songs of the Lithuanians. In: Fusun Ertug (ed.) IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) “Ethnobotany: at the junction of the continents and the disciplines” Istanbul: Yayinlari, 601-604.

18. Baskets of the world – Lithuania (Sargeliai). In: Fusun Ertug (ed.) IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) “Ethnobotany: at the junction of the continents and the disciplines” Istanbul: Yayinlari, 688.

2007

19. Women’s images in Lithuanian Sutartines. Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research 44/1, 47-69.

20. Prasmės transformacija tautosakoje. Tekstai ir kontekstai: transformacijų sklaida. Kaunas: VUKHF, 154-161.

2008

21. (su B. Gliwa) Rare Lepidoptera and Odonata species in the environment of lake Praviršulis in 2007-2008. New and Rare for Lithuania Insect species 20: 64-68.

2009

22. Padavimai apie Praviršulį. Praviršulis, 87-102.

23. Tradicinis Praviršulio pelkės išteklių vartojimas. Praviršulis, 103-111.

24. (su B. Gliwa) Šeškauskaitė, D.: Rare Lepidoptera species in Raseiniai and Radviliškis districts in 2009. /New and Rare for Lithuania Insect species/ 21, 2009. [ISI zoological records].http://entomologai.lt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=74&Itemid=81&lang=lt

25. 2009 m. "Daugėliškiniai burtai": teksto interpretacija. Tekstai ir kontekstai : interaktyvios perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. 2009. ISSN 2029-1515 p. 114-128.

2010

26. Lithuanian jovaras, Polish jawor – an ethnobotanical ridle. Pardo M., Pieroni A., Puri R. (eds.) Ethnobiology in Europe. Oxford/New York: Berghahn. 247–263. ISBN 978-1-84545-456-2 Hb

http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=SantayanaEthnobotany

27. Kas bendra tarp dievmedis ir dievai? Respectus Philologicus. Humanistyczno – Przyrodniczy. 2010 Nr. 17 (22)

28. 2010 m. Pravardės ir internetinė kalba "Travian" žaidime ir internete. Valoda - 2010: valoda dažadu kultūru konteksta. ISBN 9789984145150 p. 381-386.

29. 2010 m. (su Skurdeniene I.) Lyderių vaidmuo Lietuvos kaime: ekonominio išsivystymo ir lyčių lygybės aspektai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiaulių universitetas. 2010, Nr. 3, D. 2. ISSN 1648-9098 p. 39-48.

30. “Ethnobiology of the Lithuania”. In: „Old treasures in the new Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East“. 2010 10 15–18 The International Society of Ethnobiology (ISE). Department of Folkloristics. Estonian Literary Museum. ELM Scholarly Press. ISBN 978-9949-446-68-1.

31. Meilė lietuvių tautosakoje ir mitologijoje. In: Žmogus kalbos erdvėje. Nr. 6. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Užsienio kalbų katedra.


2011


32. „Socioekonominių ir sociokultūrinių naujovių diegimas Lietuvos kaime“. In: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiaulių universitetas. 2011, Nr. 4, D. 3.

33. „ES parama Lietuvos žemės ūkiui: poveikis gyvulininkystės ūkių plėtrai ir gyvenimo kokybei kaime“. Ina Skurdenienė, Vytautas Ribikauskas, Robertas Juodka, Daiva Šeškauskaitė, Zina Gineitienė. In: Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiaulių universitetas. 2011, Nr. 4, D. 3.


Eksperimentinė veikla


1. Tarptautinės tarpdalykinės mokslinės konferencijos „Tekstai ir kontekstai: konfliktai ir slapti susitarimai“ (2010

10 14—15) mokslinio komiteto narė.


2. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. II tomas – Kaimo raidos kryptys ir galimybės

žinių visuomenėje. II tomo redaktorių kolegijos narė. 2010 m.


3. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. III tomas – Kaimo raidos kryptys ir galimybės

žinių visuomenėje. III tomo redaktorių kolegijos ir konferencijos organizacinio komiteto narė. 2011 m.


4. Mokslinės konferencijos „Gyvūnų globos dienos 2011“  2011 m. spalio 6 ir spalio 7 d. organizacinio komiteto

narė.


Moksliniai projektai


1. Tyrėja projekte „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“ (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-28).

2. 2009 m. Projekto “Tyrėjų naktis Lietuvoje 2009” (Researchers` Night in Lithuania 2009, akronimas ReNiLi2009) metu mokslininkų laboratorijose – 2009 rugsėjo 25 dieną – vykdytoja.


Mokslinės stažuotės ir mokslinių mainų programos


1. Mokslinių mainų projektas 2007—2010 m. m. „Rural Traditional Heritage — a tool for sustainability 6 c“ (http://ruthip.wordpress.com) metu, HAMK University of Applied Sciences, Mustiala, Suomijoje, Hedmark University College, Evenstad, Norvegijoje ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, Lietuvoje.

2. Mokslinė stažuotė 2010 m. Vokietijoje tema „Fizikos ir humanitarinių mokslų mokslininkės ir mokslininkai Lietuvoje ir Vokietijoje“ (DAAD stipendija nr. 323).


Mokslinių seminarų organizavimas:

1. 2010 vasario 17 dieną suorganizuotas seminaras-diskusija „Vertybių svarba organizuojant įmonės veiklą“. Pranešėjas Gintaras Bingelis. VUKHF mokslo darbuotojų skaitykla. VU KHF STC.

2. 2010 04 05 suorganizuotas seminaras „Aplinkosauga ir ekologines plėtros įgyvendinimas Lietuvoje“. Sąsajos su darnaus vystymosi strategija“. Mokslo darbuotoju skaitykla. Seminaro pranešėja - dr. Ina Skurdenienė (Lietuvos veterinarijos akademija).

3. Seminaras „Ar postmodernas modernus arba kaip elgtis bejultūrėje erdvėje“. Pranešėjas prof. dr. Giedrius Kuprevičius. 2010 m. gruodžio 6 d. Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete, V auditorija.

4. Suorganizuotas seminaras „Senoji lietuvių religija dabar“. Pranešėjas Jonas Trinkūnas — senojo lietuvių tikėjimo bendruomenės „Romuva“ vyriausiasis krivis. 2011 m. vasario 21 dieną (pirmadienį) Mokslo darbuotojų skaitykloje (Muitinės g. 12).


Kvalifikacijos tobulinimo kursuose, naujų mokslinių metodų įvaldymas:


1. Dalyvavimas seminare – egzamine „Projektų rengimas ir finansų valdymas, paraiškų paramai gauti pildymas“. 2008 07 24-25. Pažymėjimas Nr. 641.

2. 2010 01 21 dalyvavimas metodiniame seminare „Interaktyvi paskaita: efektyvumas, specifika, problemos“. Lektorė Jūratė Cravetto.

3. 2010 m. balandžio 13 d. dalyvavimas tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros mokymuose „7-oji bendroji programa – kaip sėkmingai dalyvauti“. Pranešėjas Vokietijos įmonės „Steinbeis-Forschungszentrum Technologie-Management Nordost“, konsultuojančios 7BP dalyvavimo bei projektų valdymo klausimais, atstovas Frank Graage. Tai tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas“ (TYKU) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“.

4. 2010 m. lapkričio 22-23 d. dalyvauta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros organizuojamuose mokymuose seminare „Teisiniai ir finansiniai aspektai 7BP“ Kaune –  KTU  E. Mokymosi technologijų centras, 337 auditorija (Studentų g. 48a). Pranešėjas Gerrit R. Bornemann.


Recenzijos


2005

1. [rec.] Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos = Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology. Lietuvos istorijos metraštis 2/2004, 208-212.

2. [rec.] L. Mulevičius. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje. Lietuvos istorijos metraštis 2/2004, 213-215.


 Sudarytoja

2007

1. Sargelių apylinkių pasakojimai. Sargeliai: Sargelių bendruomenės centras. 40p., ISBN 978-9955-9939-0-2

2009

2. Praviršulis. Kaunas: Lututė. (mit B. Gliwa) ISBN 978-9955-37-079-6

www.sargeliai.org (mit A. Pelakauskas & B. Gliwa)


Mokymo priemonės / Vadovėliai

2008

  1. Laisvalaikio organizavimas.

  2. Augalų etnologija.

  3. Etninė kultūra.

  4. Lietuvos kultūros istorija


Skaitomi kursai:


1. Laisvalaikio organizavimas.

2. Etnobotanika

3. Etninė kultūra ir tradicijos.

4. Baltų mitologija.
5.Visuomenės raida.


Pranešimai konferencijose


1998

1. Skaitytas pranešimas „Zur Bedeutung der begleitenden Stimme in Sutartinen Keturinen“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Litwa Dzieje, narod, kultura” Krokuvoje: Wydawnictwo Universiteta Jagellonskiego.

2002

2. Skaitytas pranešimas „Apeiga karo sutartinėse” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

2004

3. Skaitytas pranešimas „Keli sutartinių refrenai lingvistiniame bei ekstralingvistiniame kontekste“. tarptautinėje mokslinėje konferencijojeTekstas ir kontekstas – prasmės formavimas“ Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.

4. Skaitytas pranešimas „Miško įvaizdis tautosakoje ir literatūroje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tekstai ir kontekstai – kalbos judesys“ 2004 gegužės 6–7 d. d. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.

5. Skaitytas pranešimas „Augalai lietuvininkų ir lietuvių dainose. Bendrumai ir skirtumai“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvininkai ir lietuviai“ Klaipėdos universitetas

2005

6. Skaitytas pranešimas „Prasmės transformacija tautosakoje, tikėjimuose ir liaudies medicinoje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tekstai ir kontekstai: transformacijų sklaida“ 2005 10 14 d. (2005 10 13–14) Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.

7. Skaitytas pranešimas „Plants in the Lithuanian Songs“ tarptautinėje etnobotaninėje konferencijoje IV_th_International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) ”Ethnobotany: at the Junction of Continents and Disciplines” Stambule, Turkijoje, 2005 m., rugpjūčio 21–26 d. d.

2006

8. Skaitytas pranešimas “Raseinių rajono bendruomenių sėkmės plėtra” mokslinėje – praktinėje konferencijoje “Kaimo bendruomenių gerosios patirties sklaida” 2006 12 08 LŽŪU

2007

9. Skaitytas pranešimas “Augalų semantika tautosakoje ir mitologijoje” seminare „Literatūrologijos ir kalbotyros tyrinėjimai“ 2007 03 27. VU Kauno humanitarinis fakultetas Sociokultūrinių tyrimų centras Literatūrinės savimonės ir taikomosios kalbotyros tyrimo grupė.

10. Skaitytas pranešimas „Lithuanian cultural heritage and Tradition“ projekto „RUral Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c“ (http://ruthip.wordpress.com) metu, 2007 spalio 12 dieną Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje.


2008

11. Ein Bericht “Ethnobiology today” in Projekt „RUral Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c“ (http://ruthip.wordpress.com) metu (2008 3 26 – 4 4), HAMK University of Applied Sciences, Mustiala, Finland, 31.03.2008.


12. Skaitytas pranešimas “What is Ethnobiology?” and „Presentation of skills: Straw works“ projekto „RUral Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c“ (http://ruthip.wordpress.com) metu (2008 09 11–20), Hedmark University College, Evenstad, Norvegijoje, 2008 m. rugsėjo 15 dieną.


13. Skaitytas pranešimas „Daugėliškio burtai – teksto interpretacija“ 2008 m. spalio 16–17 d. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tekstai ir kontekstai: interaktyvios perspektyvos“. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.


2009

14. Skaitytas pranešimas “Ruta in the Lithuanian Folklore and in Ethnobiology” projekto „RUral Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c“ (http://ruthip.wordpress.com) metu (2009 3 24 – 4 2), HAMK University of Applied Sciences, Mustiala, Finland, 30.03.2009.


15. Skaitytas pranešimas „Vardas kaip kalbos fenomenas“ 2009 m. gegužės 14–15 d. Interdisciplininė mokslinė konferencija „Vardas kultūroje“. Šiaulių universitete. Konferencija buvo skiriama Lietuvos vardo tūkstantmečiui.


16. Skaitytas pranešimas „Plants in Mythology“ 2009 liepos 8–10 d. d. tarptautinėje konferencijoje „Baltiškoji pasaulėjauta – nuo mitologijos iki tautosakos“ Europos centro muziejaus konferencijų salėje, 18 km už Vilniaus.


17. Skaitytas pranešimas „Lithuanian cultural heritage: learning to do straw work“ projekto „RUral Traditional Heritage – a tool for sustainability 6 c“ (http://ruthip.wordpress.com) metu, 2009 rugsėjo 9 dieną Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje.


18. Skaitytas pranešimas „Praviršulio pelkė – biologinė įvairovė ir išlikimas“ mugėje „Pakalnutės uoga – 2009“ rugsėjo 12 d. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo KBS administracinio pastato salėje.


19. Skaitytas pranešimas „Etninė kultūra ir papročiai šiandien“ projekto “Tyrėjų naktis Lietuvoje 2009” (Researchers` Night in Lithuania 2009, akronimas ReNiLi2009) metu mokslininkų laboratorijose – 2009 rugsėjo 25 dieną.


20. Skaitytas pranešimas „Žodžio `skęsti` pateikimas tautosakoje“ 2009 m. lapkričio 12–13 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tekstas: lingvistika ir poetika 17“. Šiaulių universitete.


21. Skaitytas pranešimas “Pravardės kasdieniniame ir viešajame gyvenime” 2009 m. lapkričio 26–27 d. 14 tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Vārds un tā pētīšanas aspekti” Liepojos universitete.


22. Skaitytas pranešimas “M. K. Čiurlionis and Lithuanian Folklore” 2009 m. gruodžio 03–04 d. 14 tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Inspirations and contexts -Wyspiański/Ciurlionis” / The Baltic sea – the neighbouring of cultures, the borderlines of arts. Wawelio pilyje, Krokuvoje.


2010

23. Skaitytas pranešimas „Neofficial communication in the internet the example of the browser game Travian” 2010 01 28-29 konferencijoje “International Scientific XX Conference Reading”. Daugpilyje, Latvijoje.

24. Skaitytas pranešimas “Pelkės mitologijoje ir etnografijoje” mokslinė – praktinėje  konferencijoje “Pelkės interdisciplininiame kontekste“ 2010 m., vasario 18 d., Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje.

25. Skaitytas pranešimas “Turgus etnokultūroje ir tautosakoje” Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros 14-oje interdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Turgus kultūroje“ 2010 04 13–14 d. d.

26. Skaitytas pranešimas “Meilė lietuvių tautosakoje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Žmogus kalbos redvėje” 2010 m. gegužės 14–15 d. d. Vilniaus universitete Kauno humanitarinaime fakultete.

28. Skaitytas pranešimas “Rūta kalbiniame lietuvių pasaulėvaizdyje” 2010 05 11 Vilniaus universitete Kauno humanitarinaime fakultete.

29. Skaitytas pranešimas “Lyderių vaidmuo Lietuvos kaime: ekonominio išsivystymo ir lyčių lygybės aspektai” 2010 09 24–25 – 3-joje Jono Prano Aleksos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinio kaimo vizija“ Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete (su Ina Skurdeniene).

30. Skaitytas pranešimas Das Spiel “Den Specht backen / The Game “Baking the Woodpecker” inetertarptautinėje konferencijoje „Žaidimai ir sportas viduramžiais Šiaurės Europoje“, 2010 10 01–11 02, Gotingene – „Spiele und Sport im mittelalterlichen Nordeuropa Games and Sports in Medieval Northern Europe” Interdisziplinäre Tagung am 01./02.10.2010 in Göttingen.

31. Skaitytas pranešimas “Ethnobiology of the Lithuania” tarptautinės etnobiologijos organizacijos rengiamame seminare– pasitarime „Seni atradimai naujoje Europoje: etnobiologijos ateitis rytuose ir tolimuosiuose rytuose“ 2010 10 15–18 (The International Society of Ethnobiology (ISE) Workshop „Old treasures in the new Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East“).

32. Skaitytas pranešimas „Moters ir vyro vaidmuo etnolingvistiniuose diskursuose“ 2010 m. spalio 14–15 d. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tekstai ir kontekstai: konfliktai ir slapti susitarimai“ (Texts and Contexts: Collisions and Collusions) Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.

33. Skaitytas pranešimas “Rato simbolio prasmė lietuvių tautosakoje ir mitologijoje” 2010 m. spalio mėn. 27–28 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyks mokslinė konferencija, skirta prof. Nikolajaus Mikhailovo (1967 06 11 – 2010 05 25) atminimuiReliginis simbolis – jo prasmė ir esmė baltų kultūroje“.

2011

34. Skaitytas pranešimas “Sugebėjimas atstovauti save” 2011 m. vasario 9 d. Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete.

35. Skaityta vieša paskaita, skirta pristatyti dr. Daivos Šeškauskaitės rengiamą monografiją „Erotika tautosakoje“ kovo 7 d. 15.15 Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete, Jono Jablonskio auditorija (Muitinės g. 8, Kaunas).

36. Skaitytas pranešimas “Plants in the Mythology” 2011 m. spalio 11 - 16 d. d. antrajame Rytų Europos etnobiologų tarptautiniame seminare - kongrese International Society for Ethnobiology Regional Ethnobiology Workshop – Second Eastern European Ethnobiology Workshop, Királyrét, Vengrijoje.

37. Skaitytas pranešimas „Socioekonominių ir sociokultūrinių naujovių diegimas Lietuvos kaime“ 2011 09 23–24 – 4-joje Jono Prano Aleksos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinio kaimo vizija“, organizuotos Šiaulių universiteto Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto ir Kaimo plėtros tyrimų centro, vykusioje Šiaulių universiteto bibliotekoje (Šiauliai, Vytauto g. 84).

38. Skaitytas pranešimas „ES parama Lietuvos žemės ūkiui: poveikis gyvulininkystės ūkių plėtrai ir gyvenimo kokybei kaime“ 2011 09 23–24 – 4-joje Jono Prano Aleksos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinio kaimo vizija“ Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete (Ina Skurdenienė, Vytautas Ribikauskas, Robertas Juodka, Zina Gineitienė).

39. Skaitytas pranešimas “Lyderių vaidmuo Lietuvos kaime: ekonominio išsivystymo ir lyčių lygybės aspektai” 3-iojoje mokslinėje konferencijoje „Gyvūnų globos dienos 2011“, 2011“2011 10 07, LSMU Gyvulininkystės institute, Posėdžių salėje (Baisogaloje, R. Žebenkos g. 12, V. Komaro rūmuose). (dr. Ina Skurdenienė).

40. Skaitytas pranešimas “Kaimas laiko išbandymuose: tarp sakralumo, pragmatikos ir etniškumo” konferencijoje „Gyvūnų globos dienos 2011“, 2011 10 06, LSMU Veterinarijos akademijos Žalčio salėje (Kaunas, Tilžės g. 18, 5 korpusas).

41. Skaitytas pranešimas “Kaimas laiko išbandymuose: tarp sakralumo, pragmatikos ir etniškumo” 3-iojoje mokslinėje konferencijoje „Gyvūnų globos dienos 2011“, 2011 10 07, LSMU Gyvulininkystės institute, Posėdžių salėje (Baisogaloje, R. Žebenkos g. 12, V. Komaro rūmuose).

42. Skaitytas pranešimas “Mitologiniai elementai vardyne” 2011 m. lapkričio 10—11 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakultete tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno”.

43. Skaitytas pranešimas “Erotika - problema ar gyvenimo būdas” spaudos konferencijoje 2011 m. spalio 21 d. 11.00 val. naujienų agentūros BNS spaudos konferencijų salėje, Jogailos g. 9/1, Vilniuje.


Populiarieji straipsniai


2007

1. Naujos Raudonosios Knygos rūšių radimvietės Praviršulio tyrelyje. Žurnalas apie gamtą 6/2007. Kaunas: Lututė.

2005

1. „Tarptautinė konferencija Turkijoje“ laikraštyje „Alio Raseiniai“, 2005 09.

2006

1. Tarptautinė etnobotaninė konferencija IV_th_International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) ”Ethnobotany: at the Junction of Continents and Disciplines” Stambule, Turkijoje, 2005 m., rugpjūčio 21–26 d. d. (dr. Daiva Šeškauskaitė). In: Informacinis biuletenis. Nr. 3(2). KMAIK. ISSN 1822-2684.

2007

1. Naujos Raudonosios Knygos rūšių radimvietės Praviršulio tyrelyje. Žurnalas apie gamtą 6/2007. Kaunas: Lututė.

2. „Sargelių stovykla 2007 07 01-07“ laikraštyje „Naujas rytas“ 2007 07.

2008

1. „Ir pelkėje slypi grožis“ laikraštyje „Raseinių kraštas“, 2008 11 14. Nr. 46

2009

1. „Sargelių bendruomenės centras – Baltijos labdaros fondo „Heifer“ lyderis“ laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 gegužės 15. Nr. 19.

2. „Gamta Sargeliuose – ir fotografų namai“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 gegužės 29. Nr. 21.

3. „Nuostabiosios orchidėjos“ ir „Dr. Daivos Šeškauskaitės susitikimai Raseinių rajone“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“, 2009 birželio 12 d. Nr. 23.

4. „Aktyvūs ir pasyvūs lietuviai“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 birželio 19 d. Nr. 24.

5. „Laumžirgiai“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 liepos 10 d. Nr. 27.

6. „Liberalų sąjūdžio sąskrydis“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 liepos 17 d. Nr. 28.

7. „Šeštoji Sargelių bendruomenės centro stovykla“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 liepos 24 d. Nr. 29.

8. „Ar mes bijome“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 liepos 31 d. Nr. 30.

9. „Vaikai – pinigai ar meilė? O gal stebuklas?!“ – laikraštyje „Atgimimas“ 2009 08 17-20. nr. 27.

10. „Ar vaikai stebuklas?!“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 33.

11. „Ar gyventi gerai – reiškia šypsotis?“ ir „Dalyvaukime Europos renginyje – Tyrėjų naktis“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 rugsėjo 11 d. Nr. 36.

12. „RUTH rugsėjo 7 – 16 d. d. Lietuvoje“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 rugsėjo 25 d. Nr. 38.

13. „Tyrėjų naktis Baisogaloje“ ir „Dovanojimo karštligė Papušinyje“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 spalio 9 d. Nr. 40.

14. „Liberalų sąjūdžio suvažiavimas“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 spalio 15 d. Nr. 41.

15. „Knygos Praviršulis pristatymas“ ir „Priviliojo „Verslo klubo“ renginys Vilniuje“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 spalio 22 d. Nr. 42.

16. „Klimato kaita – rūpestis pasaulyje“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 spalio 29 d. Nr. 43.

17. „Kam davė – o!“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 lapkričio 12 d. Nr. 45.

18. „Raseinių godos“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 lapkričio 26 d. Nr. 47.

19. „Lietuviai esame“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 gruodžio 03 d. Nr. 48.

20. „Mokykla šiandien, vakar, rytoj“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 gruodžio 10 d. Nr. 49.

21. „Dovana žmogui“; „Ir žmonės dovanoja muziką“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2009 gruodžio 17 d. Nr. 50.

2010

1. „Kas išgelbės šalį“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 sausio 21 d. Nr. 03.

2. „Sargelių bendruomenės centras - „Auksinės širdies“ laureatai“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 sausio 28 d. Nr. 04.

3. „Laimės siekimas“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 vasario 11 d. Nr. 06.

4. „Vertybė“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 vasario 25 d. Nr. 08.

5. „Liberalų sąjūdžio tarybos posėdis „Karpynėje“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 kovo 04 d. Nr. 09.

6. „Apie vaikus, muziką ir kasdienybę“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 kovo 18 d. Nr. 11.

7. „Gandrinės“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 kovo 25 d. Nr. 12.

8. „Šeimyna gamtos prieglobstyje“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 gegužės 13 d. Nr. 19.

9. „Kaišiadoriečių vienybės diena“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 rugpjūčio 12 d. Nr. 32.

10. „Kultūringa tauta – kultūringa politika“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 spalio 28 d. Nr. 43.

11. „Į partiją už butelį” – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 lapkričio 11 d. Nr. 45.

12. „Lietuviškos sutartinės – mūsų protėvių aidas!!!“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 lapkričio 25 d. Nr. 47.


Apie dr. Daivą Šeškauskaitę

1. „Karpynėje“ skambėjo folkloras ir bardų dainos“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 gegužės 27 d. Nr. 21.

2. „Laimėjimas atsivedė palikuonių“ – laikraštyje „Alio Raseiniai“ 2010 lapkričio 11 d. Nr. 45.
Comments