Kas naujo?‎ > ‎

Petkevičaitės-Bitės medalis Šeškauskaitei

Daiva Šeškauskaitė paskelbė 2013-03-19 10:39   [ atnaujinta 2013-04-02 03:01 ]
2013 m. Panevėžyje apdovanoti rašytojos ir visuomenės veikėjos, publicistės, visuomenės veikėjos, Steigiamojo Seimo narės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai.

Šis apdovanojimas skiriamas už darbą valstybės labui ir jos gerovei, pozityvių idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą, sklaidą ir įgyvendinimą.

Kovo 18 d., pirmadienį, 16 val. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas apdovanojo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Šis apdovanojimas skiriamas už darbą Valstybės labui ir jos gerovei, pozityvių idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą, sklaidą ir įgyvendinimą.

Laureatus pasveikino Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos pirmininkas, kandidatų vertinimo komisijos pirmininkas, Kovo 11osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras prof. Bronislovas Genzelis.


Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje apdovanota dr. Daiva Šeškauskaitė.


Prieš renginį Seimo Pirmininkas, Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius, svečiai, laureatai padėjo gėlių ant Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kapo Kristaus Karaliaus kapinėse Panevėžyje.

Penkiose nominacijose apdovanotas dvidešimt vienas žmogus.

2013 metais Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanoti:

- už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą – Stasys Dailydka, Irena Mikuličiūtė, Audronė Tichanavičienė, Juliaus Liudviko Vynerio labdaros ir paramos fondas;

- už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui – Gasperas Aleksa, Norbertas Černiauskas, Jonas Rimantas Klimas, Liudvika Knizikevičienė, Eduardas Vaičius;

- už visuomeniškai aktualią publicistiką – prof. dr. Arvydas Guogis, Elena Klingienė, Vytautas V. Landsbergis, Stasė Mikeliūnienė, Violeta Šoblinskaitė-Aleksa;

- už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – Lina Bukauskienė, Izolina Natalija Lingienė, Albina Saladūnaitė, dr. Daiva Šeškauskaitė, Ignotas Valantis;

- už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą – Juozas Brazauskas, Eimutis Valentinas Sventickas.


Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ Seimo valdyba įsteigė 2011-aisiais minint rašytojos, Steigiamojo Seimo narės, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-ąsias gimimo metines. Šio tradicinio apdovanojimo laureatai išrenkami kandidatų vertinimo komisijos slaptu balsavimu.

 dr. Daiva Šeškauskaitė tapo 2013 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė!
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8385&p_d=133586&p_k=1
http://www.aina.lt/naujienos/panevezio-naujienos/10296-seimo-pirmininkas-iteike-gabrieles-petkevicaites-bites-atminimo-medalio-apdovanojimus.html
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/griuvanciam-gabrieles-petkevicaites-bites-namui-pinigu-neatsiranda-286-317275
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-03-18-panevezyje-iteikti-g-petkevicaites-bites-atminimo-medaliai/97489
http://www.alfa.lt/straipsnis/15081519/Tarp.G..Petkevicaites.Bites.medaliu.laureatu..V..V..Landsbergis..V..Sventickas=2013-02-20_16-14/]]
http://sc.bns.lt/view/item.php?id=143095

Comments