Muzika‎ > ‎

SKALSA

„SKALSA“
Lietuvių liaudies dainos

Kasetė, Lietuvos plokštelių studija, 1991

Atlikėjai

  • Daiva Šeškauskaitė (vokalas, kanklės, smuikas, lumzdelis, skudučiai, ožragis, šiaudo birbynėlė), veda ir solo: 2, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40
  • Irena Matelytė (vokalas), veda: 12, 36, 41.
  • Saulius Skrebė (vokalas, kanklės, dūdmaišis, cimbolai, švilpa, lumzdelis, skudučiai, šiaudo birbynėlė), solo: 37.
  • Vidingstas Vinclovas (vokalas), solo: 18.


Dainos

Vardynos

1. Labas rytas uošvele (Vabalninkas), švilpa. 2. Duktė mano Simoniene (Tilžė), lumzdelis. 3. Lioj, bajoraite (Vabalninkas), lumzdeliai. 4. Sode lapai (Kupiškis), šiaudynės. 5. Ar aš tau nesakiau (Šalabanas). 6. Gerkime kūmute mes aplinkui (Būdų km., Birštono vls.) 7. Polka (Zarasai), cimbolai. 8. Oi, vienas vienas (Kaišiadorys). 9. Dobilio to ta ta (Vabalninkas) lumzdeliai. 10. Aglala aglala (Trečiokų km., Trakų raj.). 11. Čiūtyte rūtela (Kupiškis) lumzdeliai. 12. Žalia eglute (Zūbiškių km., Kaišiadorių raj.). 13. Skurdutė (Biržai) skudučiai. 14. Per tėvulio dzidzį dvarų (Trakų aps.) smuikas, dūdmaišis. 15. Už jūrių, už marių (Užnemunė) kanklės, dambrelis. 16. Eiliom susėdom (Vabalninkas) lumzdeliai. 17. Gerkime broliukai (Mitraukos km., Varėnos raj.) smuikas, dūdmaišis. 18. Arielkyte dylio (Svilių km., Vabalninko raj.) švilpa.

Vestuvės

19. Išaugo ąžuolėlis (Zūbiškių km., Kaišiadorių raj.). 20. Tu tu tui obelėle (Kupiškis) lumzdeliai. 21. Kūlį kepė (Pandėlys) skudučiai. 22. Šumnas šumnas (Padvarių km., Čiobiškio raj.). 23. Mes vbuviema, tūto (Galvokų km., Vabalninko vls.) lumzdeliai. 24. Kelkis sūneli (Gavėniškio km., Papilio aps.). 25.Trop, tropo, lylio (Gavėniškio km., Papilio aps.) lumzdeliai. 26. Ta ta toi, obalala (Kadarų km., Papilio vls.) lumzdeliai. 27. Ten toli pagiry (Adutiškis) smuikas, dūdmaišis. 28. Polka (Kavarskas, Anykščių raj.) cimbolai. 29. Ne bile krūmo (Ruckiškių km., Trakų raj.) kanklės, lumzdelis. 30. Graži mūs ponia suoka (Druskininkai). 31. Lioi šokėla (Svilių km., Vabalninko raj.) skudučiai. 32. Sėdi svociutė (Lazdinių km., Adutiškio raj.). 33. Žiba žibinyčia (Vabalninkas) švilpa, skudučiai. 34. Svočiula pumpura (Suvaizdžių km., Pandėlio raj.) ožragis, skudučiai. 35. Užaugau kaimely (Karužų km.., Rudaminos apyl., Lazdijų raj.). 36. Eitinė (Savučių vien., Vabalninko vls.) skudučiai. 37. Oi, matul matula (Kaišiadorys).

Mirtis

38. Kirtau rūtelą (Kavarskas) kanklės. 39. Tūtoj sadūta (Vabalninkas) lumzdeliai. 40. Saulė užtekėjo (Purvėniškių km., Švenčionių raj.). 41. Oi, už jūrelių, oi, už marelių (Kietaviškių km., Kaišiadorių raj.) kanklės. 42. Aušta aušrela (Juodikių km., Molėtų raj.). 43. Valacko pirmoji (Vabalninkas) lumzdelis.

Dr. Daiva Šeškauskaitė dovanoja dainų pluoštą Jums, mieli lankytojai

Jei patinka - grožėkitės. 

Jei norėtumėte pakartoti - prašau praneškite, nes autorinės teisės saugomos.

ċ
01-Skalsa - Labas rytas uošvele.ogg
(814k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 16:58
ċ
02-Skalsa - Duktė mano Simoniene.ogg
(1876k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 16:59
ċ
03-Skalsa - Lioj, bajoraite.ogg
(751k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:00
ċ
04-Skalsa - Sode lapai.ogg
(567k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:00
ċ
05-Skalsa - Ar aš tau nesakiau.ogg
(1319k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:00
ċ
06-Skalsa - Gerkime kūmute mes aplinkui.ogg
(1412k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:01
ċ
07-Skalsa - Polka.ogg
(2574k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:02
ċ
08-Skalsa - Oi, vienas vienas.ogg
(2608k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:03
ċ
09-Skalsa - Dobilio to ta ta.ogg
(823k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:03
ċ
10-Skalsa - Aglala aglala.ogg
(2111k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:04
ċ
11-Skalsa - Čiūtyte rūtela.ogg
(839k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:06
ċ
12-Skalsa - Žalia eglute.ogg
(4465k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:07
ċ
13-Skalsa - Skurdutė.ogg
(1143k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:08
ċ
14-Skalsa - Per tėvulio dzidzį dvarų.ogg
(6093k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:11
ċ
15-Skalsa - Už jūrių, už marių.ogg
(2935k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:12
ċ
16-Skalsa - Eiliom susėdom.ogg
(1011k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:12
ċ
17-Skalsa - Gerkime broliukai.ogg
(1759k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:13
ċ
18-Skalsa - Arielkyte dylio.ogg
(4713k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:15
ċ
19-Skalsa - Išaugo ąžuolėlis.ogg
(3814k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:16
ċ
20-Skalsa - Tu tu tui obelėle.ogg
(777k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 17:17
ċ
21-Skalsa - Kūlį kepė.ogg
(1062k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 18:05
ċ
22-Skalsa - Šumnas šumnas.ogg
(1657k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 18:08
ċ
23-Skalsa - Mes buviema, tūto.ogg
(1060k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 18:09
ċ
24-Skalsa - Kelkis sūneli.ogg
(1970k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 18:10
ċ
25-Skalsa - Trop, tropo, lylio.ogg
(1147k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 18:11
ċ
26-Skalsa - Ta ta toi, obalala.ogg
(864k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 18:11
ċ
27-Skalsa - Ten toli pagiry.ogg
(4692k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 18:13
ċ
28-Skalsa - Polka.ogg
(1994k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 18:20
ċ
29-Skalsa - Ne bile krūmo.ogg
(5580k)
Daiva Šeškauskaitė,
2012-12-14 18:21
Comments